Izolacja w płynie – zabezpieczenie przed wodą

Chroni nasiąkliwe i porowate podłoża mineralne przed szkodliwym oddziaływaniem wody. Aby izolacja była skuteczna, warto zastosować specjalną folię… w płynie.

Bolix Hydro służy do bezspoinowego wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych. Folię w płynie stosuje się w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie oraz działanie przepływającej bezciśnieniowo wody (kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie itp.). Preparat sprawdza się też na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych czy fundamentowych. Przeznaczony na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo – wapienne, a także na tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe oraz drewnopochodne, dyskretnie i skutecznie zabezpiecza newralgiczne powierzchnie.

Folię Bolix Hydro nakłada się dwuwarstwowo, tworząc wałkiem lub pędzlem malarskim cienką, równomierną powłokę. Dla pełnej ochrony miejsc występowania naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża lub przejść rur instalacyjnych warstwę folii należy dodatkowo wzmocnić, stosując akcesoria uszczelniające (taśmę, narożniki, kołnierze).

Informacje Techniczne:

Produkt: folia w płynie Bolix HYDRO
Producent: Bolix
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6h
Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24h
Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24h
Konsystencja: ciekła masa
Kolor: szary
Centa brutto: od 21,95 zł brutto/kg
Dostępne opakowania: 4, 7 i 14 kg

Leave a Reply