Środek gruntujący, który wzmocni przyczepność tynku

Środki gruntujące stanowią nieodzowny element prowadzenia prac wykończeniowych w budownictwie. Producenci chemii budowlanej opracowują dla danej grupy produktowej, a ściślej mówiąc – z myślą o danym etapie prac odpowiednio dostosowane preparaty. Jedne z bardziej popularnych to grunty podtynkowe zwiększające przyczepność, które ograniczają i wyrównują chłonność podłoża.

Firma Baumit oferuje podkład BetonKontakt, który stosowany jest jako konieczny mostek szczepny pod tynki gipsowe wykonane na betonowym podłożu.

Preparat gruntujący Baumit BetonKontakt z dodatkiem piasku kwarcowego zwiększa przyczepność tynków gipsowych do podłoży betonowych. Spoiwa organiczne, woda, piasek kwarcowy oraz inne dodatki powodują, że jest to gotowy do użycia, wydajny preparat gruntujący do stosowania na podłożach niechłonnych. Podkład Baumit BetonKontakt służy do przygotowania podłoży o dużym zagęszczeniu i małej chłonności. Producent szczególnie zaleca stosowanie go do gładkich powierzchni betonowych wewnątrz budynku – np. sufitów z elementów betonowych czy prefabrykatów betonowych. Środek ten przeznaczony jest do nakładania pod tynki gipsowe. Preparatu Baumit BetonKontat nie należy rozcieńczać.

Przed nakładaniem podkładu wzmacniającego przyczepność tynków gipsowych do betonu Baumit BetonKontakt podłoże powinno być trwałe, suche, nośne, nieprzemarznięte, a także odpylone, niezatłuszczone, wolne od wykwitów i resztek preparatów antyadhezyjnych. Przed użyciem preparat należy intensywnie wymieszać. Nierozcieńczony środek Baumit BetonKontakt powinno się nanosić za pomocą wałka malarskiego, szczotki lub pędzla na podłoże. Możliwe jest także nanoszenie maszynowe, przy zastosowaniu odpowiedniego agregatu.

Temperatura podłoża, materiału i powietrza w momencie obróbki nie powinna być niższa niż +5ºC. Warto pamiętać, by zagruntowane powierzchnie chronić przed zapyleniem. Używane do pracy narzędzia po zakończeniu prac należy natychmiast przemyć wodą. Ważne, by nie dodawać żadnych innych produktów. Elementy metalowe, szklane trzeba zabezpieczyć przed kontaktem z podkładem Baumit BetonKontakt. Wszelkie zanieczyszczenia np. odpryski najlepiej natychmiast zmyć czystą wodą. Zaschnięty produkt można rozpuścić acetonem lub octanem etylu. Po naniesieniu podkładu Baumit BetonKontakt na powierzchnię betonową należy pozostawić powłokę do wyschnięcia na minimum 3 godziny.


Baumit BetonKontakt, kubeł 5 kg, cena brutto/op. 62,73 zł
Baumit BetonKontakt, kubeł 20 kg, cena brutto/op. 177,12 zł

Producent: Baumit

Leave a Reply