Jakiego tynku użyć przy renowacji?

Podczas prowadzenia prac renowacyjnych najczęściej mamy do czynienia ze ścianami o wysokim poziomie zawilgocenia oraz zasolenia. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu tynków renowacyjnych.

Pozwoli on nie tylko zabezpieczyć obiekt przed dalszym zawilgacaniem, ale także ochroni mur przed działaniem szkodliwych soli budowlanych.

(Tynk renowacyjny quicksan, fot. quick-mix)

Zawilgocenie i zasolenie ścian, jest często spotykanym zjawiskiem w przypadku budynków zabytkowych. Może ono dotyczyć również nowych obiektów, które borykają się z takimi samymi problemami np. wskutek powodzi. Jednym z bardziej widocznych objawów jest destrukcja powłok tynkarskich, występują również wykwity i przebarwienia, co więcej w pomieszczeniach odczuwalny jest chłód i zapach wilgoci.

W takich przypadkach zalecane jest wykorzystanie systemu tynków renowacyjnych quicksan z oferty firmy quick-mix, w którego skład wchodzi: SAN-V Obrzutka natryskowa WAT, SAN-A Tynk renowacyjny wyrównawczy WAT, SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty WAT. System quicksan umożliwia jednoczesne rozwiązanie problemów związanych z zabezpieczeniem budynku przed zawilgacaniem, kapilarnym transportem wilgoci przez mury oraz umożliwia  otynkowanie podłoża zasolonego, zawilgoconego oraz bardzo często porażonego biologicznie.

Poziom zawilgocenia i zasolenia

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego budowli oraz poszczególnych jej elementów. Szczególnie ważna jest ocena poziomu zawilgocenia ścian oraz sklepień. Przyjmuje się, że poziom podwyższonej wilgotności wynosi Wm = 3-5%, w przypadku przegród mocno zawilgoconych wynosi Wm= 8-12%, poziom wyższy niż Wm 12% są to już przegrody mokre.

Bardzo istotnym aspektem jest również poziom zasolenia murów szkodliwymi solami budowlanymi. Sole te krystalizują podczas odparowywania wody zawartej w murach. Powstające kryształki soli wywierają ogromne ciśnienie na strukturę materiałów budowlanych, powodując ich destrukcję. Zgodnie z instrukcją WAT-2-6-99 możemy wyróżnić 3 poziomy zasolenia: mały, średni i duży. Z małym poziomem zasolenia mamy do czynienia, gdy stężenie chlorków jest mniejsze niż 0,2%, siarczanów 0,5%, a azotanów 0,1%, przy średnim stopniu zasolenia stężenie chlorków wynosi 0,2-0,5%, siarczanów 0,5-1,5% zaś azotanów 0,1-0,3%. Jeśli parametry te wynoszą więcej niż wskazana górna granica mamy do czynienia z dużym poziomem zasolenia.

Kompletny system quicksan

Przystępując do wykonania nowych tynków w pierwszej kolejności należy skuć z powierzchni ścian stare tynki, które są skorodowane, zawilgocone oraz zasolone. Jako zasadę należy przyjąć skuwanie tynków 80 cm powyżej widocznych śladów zawilgoceń. Po odpowiednim oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża można przystąpić do tynkowania, używając pełnego systemu tynków renowacyjnych quicksan.

System najlepiej jest stosować dostosowując grubość tynku renowacyjnego do poziomu zasolenia i zawilgocenia podłoża. Najpierw nakładamy warstwę sczepną z Obrzutki renowacyjnej SAN-V, która zwiększy przyczepność tynku renowacyjnego. SAN V to zaprawa na bazie cementu odpornego na działanie siarczanów, która umożliwia wykonanie półkryjących obrzutek na zawilgoconych powierzchniach oraz zasolonych murach. Dodatkowo wzmacnia podłoże, wyrównując jego chłonność.

Średnie zużycie obrzutki SAN-V wynosi ok. 4,0 kg/m2. Następnie układa się warstwę magazynującą szkodliwe sole budowlane z tynku wyrównawczego SAN-A. Jego minimalna grubość powinna wynosić 1,00 cm, wówczas średnie zużycie wynosi ok. 10kg/m2. Ten renowacyjny, wapienno-cementowy tynk podkładowy doskonale sprawdza się przy wyrównywaniu podłoża, spoinowaniu czy uzupełnianiu ubytków w murach. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nanieść tynk renowacyjny nawierzchniowy SAN-1. Ten wapienno-cementowy drobnoziarnisty tynk posiada duże możliwości magazynowania szkodliwych soli budowlanych. Dzięki dużej porowatości, mokre ściany szybciej wysychają, jednocześnie powierzchnia tynku pozostaje wizualnie sucha, wilgotne plamy czy szkodliwe sole pozostają niewidoczne.

Po związaniu zapraw tynkarskich powierzchnię można pomalować dyfuzyjnymi farbami: od zewnątrz krzemianowymi jak np. LOBAKAT LK 300, zaś od wewnątrz LI 400.  Aby tynk renowacyjny skutecznie spełniał swoją rolę należy pamiętać, żeby łączna grubość warstwy wynosiła minimum 2 cm grubości.

Produkty wchodzące w skład systemu tynków renowacyjnych quicksan posiadają certyfikat  WAT wydawany przez niemiecką organizację Naukowo – Techniczną Grupę Roboczą ds. Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytków.

Leave a Reply