Jak uzyskać dofinansowanie do termoizolacji?

Brak odpowiedniej izolacji ścian, nieszczelne okna i drzwi, a także nieefektywny system ogrzewania powodują, że rachunki za energię, szczególnie zimą, wzrastają nawet kilkukrotnie. Termomodernizacja budynku, wymiana stolarki oraz montaż nowoczesnej instalacji grzewczej z pewnością podniesie komfort termiczny w pomieszczeniach.

Każdy inwestor, który zdecyduje się na przeprowadzenie tego rodzaju prac i udowodni, że wpływają one na poprawę audytu termicznego budynku, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na termomodernizację.

fot. Baumit

Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy przeprowadzić audyt energetyczny, czyli szczegółowe opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego budynku oraz określające zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji. Dokument ten powinien prezentować optymalne rozwiązania pozwalające uzyskać znaczną oszczędność energii. Jest on również podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i planu przebiegu termomodernizacji.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Niezbędnym jest, aby dołączyć do niego wyniki audytu termomodernizacyjnego oraz wniosek kredytowy do jednego z komercyjnych banków, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie tzw. premii termomodernizacyjnych. Pozytywna weryfikacja dokumentacji skutkuje otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa nawet 1/5 kwoty kredytu. Wysokość otrzymanych środków nie może jednak przekroczyć 16% całkowitych kosztów inwestycji ani dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności energii ustalonych w audycie energetycznym.

Warto pamiętać, że tzw. premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego i przyznana kwota jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego tylko wtedy, gdy prace związane z termomodernizacją zostały zakończone.

O czym należy pamiętać?

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 roku „O wspieraniu termomodernizacji i remontów”, na taką inwestycję można otrzymać dofinansowanie rządowe tylko wtedy, gdy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i założonym planem termomodernizacji. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że przywołany zapis powoduje, iż każda termoinwestycja warunkuje sporządzenie projektu budowlanego zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Co więcej, składając wniosek o kredyt wraz ze zgłoszeniem o dofinansowanie, inwestor określa datę zakończenia wszelkich prac. Dotrzymanie tego terminu pozwala na przekazanie funduszy na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Wybierając bank warto sprawdzić czy kooperuje on z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pilotuje z ramienia Rządu program przyznawania i wypłacania tzw. premii termomodernizacyjnej ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. O dofinansowanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy nieruchomości. Co ważne, raz na 3 miesiące Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje informację o stanie wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku braku wolnych środków, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza informacje w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zawiadamia inwestora o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku.

Regulacje prawne umożliwiające dofinansowania do termomodernizacji domu bądź budynku wielorodzinnego to korzyść zarówno dla inwestorów, jak i producentów materiałów budowlanych. Pierwsi otrzymują zwrot części kosztów poniesionych na inwestycję, z kolei producenci mają gwarancję, że wykonawcy będą potrzebować materiałów do przeprowadzenia wszelkich prac. Tego rodzaju wsparcie ze strony państwa może ożywić całą branżę budowlaną, gdyż inwestorzy będą poszukiwać fachowców, którzy przeprowadzą modernizację budynku zgodnie z założonym projektem oraz planem robót – podsumowuje Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w firmie Baumit.

Leave a Reply