Szukaj styropianu ze znakiem jakości

W styczniu 2014 uległ obniżeniu wymagany prawem wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną w nowo budowanych budynkach mieszkalnych do EP = 120 kWh/m2, dlatego tak ważną kwestią jest stosowanie materiałów i rozwiązań o potwierdzonych parametrach. Teraz można bardzo łatwo dokonać zakupu styropianu o optymalnych parametrach termoizolacyjnych – wystarczy szukać opakowań z charakterystycznym, czerwonym znakiem „Gwarantowany Styropian”.

Wraz z nowymi wymaganiami odnośnie oszczędności energii uległy zmianie również między innymi graniczne współczynniki przenikania ciepła dla ścian, dachów i podłóg, które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od otoczenia budynku. Według nowych Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wynoszą one odpowiednio dla ścian zewnętrznych Uc [max] ≤ 0,25 W/m2K, dachów Uc [max] ≤ 0,20 W/m2K oraz podłóg na gruncie Uc [max] ≤ 0,30 W/m2K. Z tego powodu wzrosło znaczenie dobrej jakościowo termoizolacji, która w pewny sposób zapobiega utracie cennej energii cieplnej. Na rynku można spotkać wiele materiałów ociepleniowych, z których najchętniej wybieranym jest styropian. Na paczkach dość często spotyka się nieczytelne oznakowania, które są trudne w zrozumieniu. Dlatego z reguły zwracamy uwagę przede wszystkim na współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda), który większość producentów umieszcza na swoich produktach. Określa on, jaką ilość energii przepuszcza materiał izolacyjny, dlatego im niższa lambda, tym lepiej. Współczynnik lambda nie jest jednak jedynym parametrem, który należy wziąć pod uwagę.

Wyroby o certyfikowanej jakości posiadają na opakowaniu okrągły znak z czerwonym napisem „Gwarantowany Styropian” Fot. Austrotherm

Sprawdzony produkt poznasz po opakowaniu

Od 2003 roku można poznać klasę energetyczną urządzeń RTV i AGD, oznaczanych literami alfabetu. Niestety, w przypadku materiałów budowlanych jak okna czy termoizolacja, nie ma jeszcze takiej klasyfikacji, choć przecież to przede wszystkim od nich zależy bilans energetyczny budynku. Dlatego warto, aby inwestor miał wiedzę o podstawowych parametrach materiału izolacyjnego. Dla przykładu styropian na fasady obok niskiej lambdy powinien mieć odpowiednią odporność na rozrywanie – TR, natomiast styropian na podłogę – wytrzymałość na ściskanie – CS (10). Na rynku są już produkty, które z nawiązką spełniają wszystkie te wymagania. Można je rozpoznać po znaku Gwarantowany Styropian umieszczonym na opakowaniu. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu przyznaje go firmom, których wyroby są nie tylko opisane czytelną i rzetelną informacją o parametrach wyrobu umieszczoną w tabelce o wymiarach 10×30 cm, lecz również pomyślnie przejdą okresowo przeprowadzane dobrowolne badania ITB. Do tej pory tylko dwie marki styropianu budowlanego mogą się pochwalić prawem do znaku – Knauf Therm i Austrotherm.

Producenci biorący udział w Programie „Gwarantowany Styropian” oznaczają swoje wyroby czytelną tabelką z najważniejszymi parametrami Fot. Knauf Therm

Kontrole przeprowadzane w niezależnym laboratorium stanowią potwierdzenie stale monitorowanej przez nas jakości. Wyroby Knauf Therm są badane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001. Klienci wybierający nasz styropian mogą nie tylko optymalnie dopasować najlepszy produkt do danego zastosowania na podstawie rzetelnych oznaczeń na opakowaniu, lecz również otrzymują gwarancję, że rzeczywiście spełnia on deklarowane parametry i że docieplenie przyniesie oczekiwany efekt – mówi Wojciech Kossakowski, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries w Adamowicach.

Najlepsze produkty tylko z Gwarantowanym Znakiem Jakości Styropianu

Znak Gwarantowany Styropian stanowi rzetelną gwarancję, że oznaczone nim produkty posiadają najlepsze właściwości określone przez warunki Programu.

Wyraźne oznaczanie produktów tabelą zawierającą współczynnik lambda oraz odpowiadającą jej gęstość, umożliwia odbiorcom szybką weryfikację jakości wyrobów. Znak i Certyfikat Gwarantowany Styropian zobowiązują do zachowania powtarzalności wysokiej jakości wyrobów, dając tym samym inwestorom bezpieczeństwo i gwarancję na cały okres użytkowania obiektu – podkreśla Anna Śpiewak, Prezes Zarządu Austrotherm.

Tabelka z najważniejszymi właściwościami styropianu umieszczana na opakowaniach styropianu przez producentów uczestniczących w programie Gwarantowany Styropian

Styropian o sprawdzonych w ramach Programu parametrach daje pewność, że inwestycja
w termoizolację lub termomodernizację zwróci się w postaci niższych rachunków za energię, a budynek będzie energooszczędny i bezpieczny w użytkowaniu również w przyszłości. Wpłynie to na jego wyższą wartość rynkową, a przede wszystkim – zdrowy i komfortowy mikroklimat przez cały okres zamieszkania.

Wymagania, jakie powinien spełniać najlepszej jakości styropian, można sprawdzić na stronie www.gwarantowanystyropian.pl

Leave a Reply