Optymalna ochrona instalacji wodno-kanalizacyjnej na mroźne miesiące

Zimowe miesiące stanowią nie lada wyzwanie dla wszelkich przewodów poprowadzonych poza obrębem „czterech ścian”. Na negatywne działanie mrozów szczególnie narażone są rury, które wymagają solidnej i szczelnej osłony, pozwalającej zabezpieczyć znajdujące się wewnątrz płyny przed zamarzaniem.

O tym, jak skutecznie uchronić instalację wodno-kanalizacyjną przed nadejściem zimy mówi Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.

Przykre konsekwencje zaniedbań

Najczęściej dostrzegalne problemy związane z izolacją instalacji wodno-kanalizacyjnej pojawia się wraz z nadejściem pierwszych mrozów, jednak wtedy na przeprowadzenie gruntownych prac konserwacyjnych może być już o wiele za późno. Często popełnianym błędem w przypadku już zaizolowanych przewodów, jest nieregularne lub w ogóle brak kontrolowania ich stanu. Sama obecność izolacji nie decyduje bowiem o dobrym zabezpieczeniu poprowadzonych na zewnątrz domu rur, gdyż jej zły stan może również spowodować dotkliwe straty, wiążące się nie tylko z koniecznością renowacji, ale i wymianą całego systemu. W momencie, gdy najzimniejsze dni wciąż mamy przed sobą, warto zastanowić się nad odpowiednim zabezpieczeniem przewodów wodno-kanalizacyjnych, szczególnie tych, które znajdują się na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach nie posiadających dodatkowego ogrzewania, jak piwnice, komórki, czy garaże. W takich miejscach najszybciej dostrzec można negatywne skutki działania niskich temperatur. Na instalację wodno-kanalizacyjną czyhają zagrożenia dwojakiego typu. Pierwszym z nich jest znaczna utrata energii, która tyczy się rur przewodzących ciepłą wodę. W tym przypadku niewłaściwa izolacja nie tylko powoduje dodatkowe koszty, ale również w znacznym stopniu obniża wydajność działania całego układu.

Kable grzewcze Armacell zapobiegną zamarzaniu płynów wewnątrz rur. Fot. Armacell

Wodne Instalacje grzewcze, wymagają zatem wyjątkowo skutecznej ochrony termicznej, odpornej na działanie wysokich temperatur. Warto w tym celu zastosować elastyczną izolację kauczukową HT/Armaflex S, stworzoną z myślą o zastosowaniach wysokotemperaturowych ( do 150oC). Innego typu ryzyko dotyczy rur przewodzących chłodne płyny, gdyż w momencie znacznego spadku temperatury są one o wiele bardziej podatne na zamarzanie, które pod wpływem zwiększającej się objętości zamarzniętej cieczy z czasem doprowadzić może do rozszczelnienia i w następstwie zniszczenia całej instalacji. W takiej sytuacji warto wykorzystać izolację o niskiej przewodności cieplnej.  Można również dodatkowo zainstalować pod izolacją, specjalne kable grzewcze, które zapewnią utrzymanie stałej temperatury i skutecznie zapobiegają zamarzaniu czynnika.

Ubytek ubytkowi nierówny

Niezależnie od typu oraz temperatury przesyłanych w rurach czynnikow, weryfikacja stanu znajdującej się na nich izolacji musi zostać bardzo szczegółowo przeprowadzona tak, by nie pominąć nawet najmniejszego ubytku. Pozornie niegroźne pęknięcia i luki w osłonach mogą spowodować dotkliwe straty w momencie, gdy do ich wnętrza przedostanie się woda. Jej mikrocząsteczki poddane działaniu ujemnej temperatury zwiększą znacznie swoją objętość, powodując systematyczne powiększanie się powstałych szczelin.

W przypadku nieznacznych zniszczeń możliwe jest wykorzystanie specjalistycznych taśm do otulin, takich jak kauczukowa izolacja samoprzylepna Armaflex firmy Armacell, która z powodzeniem dostosuje się nawet do przewodów o skomplikowanym kształcie – mówi Maria Witkowska z firmy Armacell.  – Tego typu rozwiązanie można stosować w chwili, gdy dostrzeżony ubytek nie zagraża w znacznym stopniu ciągłości całej instalacji, niemniej w momencie, gdy szkody wyrządzone przez czynniki zewnętrzne są znacznie bardziej widoczne, niezbędna jest wymiana wadliwego fragmentu izolacji na nowy. Wtedy też, poprzez wykorzystanie najnowszych produktów z dziedziny izolacji, możliwe stanie się zapewnienie ochrony rur na bardzo wysokim poziomie – zaznacza ekspert.

Taśma ze spienionego kauczuku Armaflex, która pozwala naprawić niewielkie uszkodzenia izolacji, bez konieczności wymiany całego elementu. Fot. Armacell

Nadchodząca zima stanowi przede wszystkim doskonałą sposobność do zrewidowania aktualnego stanu izolacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, ale może również stać się doskonałą okazją, by dzięki kilku prostym zabiegom znacznie podnieść jakość wykonanej przed laty izolacji.

Leave a Reply