Niezawodna izolacja podłóg pływających

STEPROCK HD to niepalne płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających. Dzięki wysokim parametrom termoizolacyjnym i akustycznym, pozwalają one zachować komfort ciszy i optymalnej temperatury wnętrza przez cały rok.

Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL STEPROCK HD mogą być używane jako niepalne ocieplenie podłóg pływających stropów międzykondygnacyjnych, a także podłóg położonych na gruncie, wykonanych na podkładach cementowych, anhydrytowych oraz z płyty OSB-3 (pióro-wpust 4-stronnej). Odpowiednia ściśliwość, wysoka wytrzymałość na obciążenia rozłożone, odporność na czynniki biochemiczne oraz najwyższa klasa niepalności produktu pozwalają stosować go zarówno w przypadku budynków mieszkalnych, jak też biurowych i publicznych, gdzie mogą się gromadzić ludzie. Sprężysta wełna skalna ROCKWOOL, która oddziela warstwę podkładu od stropu, zwiększa wytłumienie hałasu od dźwięków uderzeniowych i powietrznych, poprawiając standard akustyczny pomieszczenia. Doskonałe własności termiczne płyt pozwalają zmniejszyć straty ciepła pomiędzy stropami nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz podłogami na gruncie, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania m.in. mieszkań na parterze oraz ograniczając dyskomfort w postaci chłodnej podłogi.

fot. ROCKWOOL

Informacje techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,039 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 1,4 kN/m3
Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób
Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej: ≤ 3 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 30kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤ 1,0 kg/m2
Ściśliwość: ≤ 4 mm
Kod wyrobu: MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-WS -WL(P)-CP4-MU1
Typ produktu: Płyta
Deklaracja właściwości użytkowych: RW-PL/G-DoP-1060/T/14/w1
Polska norma: EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE: 1390-CPR-0168/09/P
Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011, 43/322/48/2013 (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Wymiary
Długość: 1000 mm
Szerokość: 600 mm
Grubość: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm

Cena (netto): od 12,95 zł/m2

Porada eksperta

Wykonując izolację akustyczną podłogi pływającej na podkładzie betonowym z użyciem płyt STEPROCK HD, prace zawsze należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania podłoża i wykonania dylatacji obwodowej. Przystępując do układania izolacji musimy pamiętać, by płyty układać z przesunięciem względem siebie (mijankowo), dbając jednocześnie o ich szczelne dosunięcie. Paroizolację należy stosować pod izolacją termiczną w przypadku stropów nad pomieszczeniami narażonymi na wilgoć – łazienkami, kuchniami itp. W przypadku wykonywania podkładu mokrego (np. z betonu czy anhydrytu) paroizolację stosujemy również na izolacji termicznej.

Leave a Reply