Kompleksowy system ociepleniowy stropów

Zastosowanie kompletnego mineralnego systemu ociepleń stropów na wełnie lamelowej LOBATHERM G BS firmy quick-mix daje gwarancję zachowania wysokich parametrów technicznych w trwale estetycznej oprawie.

W nowoczesnym budownictwie ogromną wagę przykłada się do wykonania dobrej termoizolacji. O ile nikogo nie trzeba już przekonywać do ocieplania dachów i ścian zewnętrznych, o tyle poprawa bilansu energetycznego stropów jest nierzadko traktowana drugorzędnie. Odpowiednie docieplenie tych powierzchni pozwala na zmniejszenie strat energetycznych wynikających z emisji ciepła na zewnątrz budynku nawet o 20%. Zastosowanie kompletnego mineralnego systemu ociepleń stropów na wełnie lamelowej LOBATHERM G BS firmy quick-mix daje gwarancję zachowania wysokich parametrów technicznych w trwale estetycznej oprawie.

System ociepleń LOBATHERM G BS firmy quick-mix jest przeznaczony do tworzenia układu warstw termoizolacji w obszarach stropów za pomocą zestawu odpowiednio dobranych produktów. Jest on dedykowany do ocieplania stropów garaży i parkingów zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych oraz garażach podziemnych.

Strop parkingu ocieplony systemem LOBATHERM G BS firmy quick-mix. Fot. quick-mix

W skład systemu LOBATHERM G BS wchodzą:

  • SKS – zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej lamelowej; 
  • wełna mineralna lamelowa z fazowanymi krawędziami przeznaczona do systemu ociepleń (grubość 60-150 mm); 
  • GBS – tynk natryskowy polimerowo-mineralny BARANEK 1,5 mm.

System ociepleń LOBATHERM G BS cechuje wysoka izolacyjność termiczna. Ponadto  został on zakwalifikowany w klasie reakcji na ogień A1 wg normy PN-EN 13501-1:2008. Oznacza to, że jest niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia, a także nie pozwala na rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budynku. Zgodność z badaniami współczynnika pochłaniania dźwięku ITB LA-036880/2009 potwierdza jego wpływ na poprawę izolacyjności akustycznej budynku.

Szybka metoda ocieplania

Produkty w systemie LOBATHERM G BS Foto. quick-mix

Dużą zaletą systemu LOBATHERM G BS, którą docenią zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy, jest eliminacja niektórych faz wykonywania ocieplenia. Ten paroprzepuszczalny system nie wymaga warstwy zbrojącej czy kołkowania wełny mineralnej na żadnym z podłoży mineralnych, na których możne być stosowany. Łatwość w obróbce i brak potrzeby gruntowania przed aplikacją tynków, znacznie skracają czas trwania prac.

Elementy systemu LOBATHERM G BS

SKS – zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej lamelowej o dużej sile klejenia. Z uwagi na swój mineralny charakter jest otwarta na dyfuzję. Nadaje się do nanoszenia ręcznego oraz maszynowego. Po pełnym stwardnieniu zaprawa SKS jest mrozo- i wodoodporna. W ramach systemu służy do klejenia wełny lamelowej metodą pełnopowierzchniową.

GBS – tynk polimerowo-mineralny BARANEK 1,5 mm do wykonywania struktur dekoracyjno – ochronnych typu „baranek” metodą natryskową. Przeznaczony do stosowania  zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Istotne wskazówki wykonawcze i powykonawcze

O trwałości i bezawaryjności ocieplenia stropu w systemie LOBATHERM G BS decyduje jakość wykonania poszczególnych jego etapów: przygotowania podłoża, mocowania wełny lamelowej oraz aplikacji dekoracyjnej warstwy tynkarskiej metodą natryskową. Gwarancją pełnego wykorzystania potencjału systemu jest wykonanie go z uwzględnieniem istotnych wskazówek wykonawczych i powykonawczych. Zgodnie z nimi, warstwę dekoracyjną z tynku polimerowo-mineralnego GBS należy nanosić metodą natryskową przy pomocy specjalistycznych natryskowych agregatów tynkarskich, wyposażonych w długą lancę oraz pistolet z dyszą o średnicy 6 mm.

Przekrój przez strop ocieplony w systemie LOBATHERM G BS. Fot. quick-mix

Aplikacja tynku powinna zostać poprzedzona podziałem powierzchni stropu na obszary robocze, które będą pokryte tynkiem w jednym etapie. Podczas aplikacji, szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie stałego odstępu miedzy dyszą pistoletu a powierzchnią (ok. 30-50 cm), utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia dyszy (optymalny kąt 90°), równomierne natryskiwanie zaprawy tynkarskiej ruchami kolistymi oraz właściwą grubość warstwy, wynikającą ze zużycia zaprawy tynkarskiej.

Zarówno podczas aplikacji, jak i do 48 godzin po jej zakończeniu, tynk należy chronić przed przeciągami. Wykonana powierzchnia powinna być równa, bez widocznych uskoków i załamań, z wyjątkiem miejsc w obrębie fazowań wełny. W trakcie wiązania tynku polimerowo – mineralnego GBS (w zależności od grubości warstwy ok.14 dni), należy zabezpieczyć powierzchnię tynku przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

W czasie trwania prac należy pamiętać o stosowaniu środków ochrony osobistej, takich jak: jednoczęściowa odzież ochronna, najlepiej z długim rękawami i nogawkami, maska ochronna na twarz oraz rękawice ochronne.

System LOBATHERM G BS jest zgodny z  Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7549/2012.

Cena:
SKS Zaprawa do klejowa do mocowania wełny mineralnej lamelowej – 37,80 pln/ 25 kg
GBS Tynk polimerowo-mineralny BARANEK 1,5 mm – 88,00 pln/ 30 kg

Producent: quick-mix Sp. z o.o., www.quick-mix.pl

Leave a Reply