Jak zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Taras lub balkon jest miejscem wypoczynku i relaksu. Warto więc już na etapie ich projektowania i budowy zwracać szczególną uwagę na profesjonalne wykonanie, z użyciem produktów i technologii gwarantujących długoletni efekt. Szczególną uwagę warto zwracać na miejsca, które zostały pokryte np. terakotą, a w których po jednym lub dwóch sezonach użytkowania zaczynają występować problemy z przeciekami oraz głuchymi czy odspajającymi się płytkami. Wtedy najczęściej cały czar miejsca do wypoczynku pryska, a podczas relaksu na balkonie przed oczami rysuje się nam jego kosztowny remont.   

Firma Baumit posiada kompletną linię produktów Baumacol, która pozwala na wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji i ułożenie większości dostępnych na rynku płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych, szklanych i kamiennych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Najczęściej na balkonie lub tarasie kładzione są płytki gresowe, których zadaniem jest łatwe utrzymanie czystości oraz podwyższenie walorów estetycznych. Gwarantują one ponadto odporność posadzki na zmieniające się często niekorzystne warunki atmosferyczne.

Odpowiednie przygotowanie podłoża sprawi, że płytki na balkonie będą estetyczne przez wiele lat, fot. Baumit

Rozpoczynając prace pamiętać należy, że podłoże nowe czy remontowane nigdy nie jest idealne. W najlepszym przypadku wymaga ono oczyszczenia i odkurzenia. Często jednak należy również zeskrobać resztki starych zapraw lub klejów. Większe ubytki i nierówności w podłożu należy wypełnić uprzednio zaprawą cementową. Najlepiej do takich prac użyć zaprawy wyrównującej Baumacol Preciso. Każdy taras lub balkon musi mieć minimalny spadek na zewnątrz tak, aby w naturalny sposób możliwe było odprowadzenie wody z jego powierzchni. Wyeliminuje to w codziennym użytkowaniu problem tworzenia się zastoin wody, które zamarzając, mogą zniszczyć nie tylko jego nawierzchnię, ale także głębiej położone warstwy. Spadek wykonuje się często już na powierzchni płyty, która stanowi konstrukcję balkonu czy tarasu. Ale w przypadku, kiedy płyta nie ma spadku, należy na niej ułożyć warstwę spadkową. Zazwyczaj wynosi ona ok. 2% i jest na tyle mała, że niezauważalna w późniejszym codziennym użytkowaniu. W najcieńszym miejscu, przy zewnętrznej krawędzi tarasu, warstwa spadkowa nie powinna być cieńsza niż ok. 3,5 – 4 cm, inaczej mogłaby się kruszyć. Przed jej ułożeniem podłoże należy zagruntować środkiem Baumit Grund. Zaletą tego środka jest bardzo krótki czas schnięcia, który umożliwia prowadzenie dalszych prac już po 15 minutach od zagruntowania podłoża. Wykonując warstwę spadkową używamy zaprawy cementowej, wzmocnionej włóknami Baumit FaserEstrich, służącej do wykonywania podkładów podłogowych. Zawsze należy zachować i przenieść na powierzchnię spadkową dylatacje konstrukcyjne podłoża oraz wykonać dylatację brzegową (obwodową) warstwy spadkowej oddzielając ją od ścian czy słupów. Dylatację brzegową wykonuje się paskami twardego styropianu lub poliuretanową pianką dylatacyjną o grubości 10mm.

W miejscach zewnętrznych, gdzie kończy się taras lub balkon, od jego czoła zamontować należy specjalny profil krawędziowy, który posiada kapinos prawidłowo odprowadzający wodę z powierzchni balkonu i nie dopuszcza do podciągania kapilarnego wilgoci oraz spływania wody po ścianie. Umożliwia on często również montaż rynny, jeśli taka jest przewidziana w tym miejscu. Tak przygotowaną powierzchnię podkładu tarasu lub balkonu należy dokładnie uszczelnić. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji potrzeba zagruntować podłoże środkiem Baumit Grund, zapewniając właściwą przyczepność kolejnej warstwy. Do wykonywania przeciwwilgociowych uszczelnień podpłytkowych na tarasach i balkonach stosuje się zaprawę uszczelniającą Baumacol Protect. Jest to modyfikowana polimerami, cementowa, trwale elastyczna, wodoodporna i paroprzepuszczalna zaprawa. Używając jej, należy wykonać na całej powierzchni izolację przeciwwilgociową o grubości 2 mm. Stosując odpowiednią pacę stalową nanosić zaprawę na zagruntowane podłoże w ilości pozwalającej na uzyskanie pożądanej grubości pierwszej warstwy ok. 1 mm. Zaprawę należy mocno wprasować w podłoże zębatą stroną pacy a następnie gładką stroną wyprowadzić właściwą grubość, do uzyskania gładkiej powierzchni izolacji. We wszystkich narożnikach posadzka-ściana oraz ściana-ściana należy w pierwszą warstwę izolacji zatopić taśmę uszczelniającą Baumacol Strap, która zapobiega powstawaniu nieszczelności izolacji w przypadku przerwania jej ciągłości w miejscach najbardziej na to narażonych. Drugą warstwę uszczelnienia należy nanosić do uzyskania całkowitej grubości po wyschnięciu pierwszej warstwy. Powierzchnię świeżo wykonanej izolacji chronić przez ok. 8 godzin przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi. Tak przygotowana powierzchnia balkonu lub tarasu nadaje się do układania płytek.

Do prac związanych z przyklejaniem różnego rodzaju płytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i sztucznego stosuje się elastyczną zaprawę klejową Baumacol FlexTop. Jest to cementowa, cienkowarstwowa, wysoko elastyczna zaprawa o wydłużonym czasie otwartym, (tiksotropowa) sklasyfikowana jako C2TE S1 wg normy PN-EN 12004. Baumacol FlexTop jest produktem najwyższej jakości, który umożliwia układanie płytek na podłożach odkształcalnych, poddawanych podwyższonym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Jest szczególnie polecany na powierzchnie na zewnątrz budynków, na tarasy i balkony. Po wymieszaniu zaprawy z wodą, używając odpowiedniej pacy zębatej, należy nanosić ją równomiernie na podłoże (pacę należy utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić używając wyłącznie świeżej zaprawy, a jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką. Zaleca się, aby pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej) wynosiło minimum 90%. Aby zapewnić pełny kontakt płytki z klejem, najlepiej układać płytki metodą kombinowaną, polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki. Aby uzyskać jednakowe odstępy pomiędzy płytkami należy stosować krzyżyki dystansowe. Świeżo przyklejone płytki należy chronić przed obciążeniem przez 24 godziny po skończeniu ich klejenia i przed niekorzystnymi warunkami jak deszcz czy mróz.

Do wypełnienia spoin międzypłytkowych stosuje się elastyczną, wodoodporną cementową zaprawę do fugowania Baumacol PremiumFuge. Jest to mrozoodporna, drobnoziarnista, dostępna aż w 24 kolorach, odporna na działanie promieni UV zaprawa o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie. Dzięki temu jest bardziej odporna na wnikanie brudu. Baumacol PremiumFuge jest klasy CG2 wg normy PN-EN 13888, co oznacza możliwość stosowania w warunkach o podwyższonych wymaganiach. Fugowanie rozpoczynamy nie wcześniej niż 24 godziny po przyklejeniu płytek. W pierwszej kolejności oczyszczamy spoiny z resztek kleju i usuwamy z nich krzyżyki dystansowe. Następnie rozprowadzamy przygotowaną wcześniej zaprawę Baumit PremiumFuge przy pomocy gumowej pacy. Nanoszenie powinno odbywać się prostopadle i po przekątnej do linii fug, tak, aby wypełnić dokładnie zaprawą wszystkie przestrzenie pomiędzy płytkami. Po wstępnym wyschnięciu zaprawy do fugowania, usuwamy jej resztki czystą, wilgotną gąbką. Spoiny w miejscach dylatacji oraz innych miejscach narażonych na trwałe obciążenia mechaniczne należy pozostawić do wypełnienia elastycznym wypełniaczem silikonowym.

Uzupełnieniem całego systemu klejenia płytek jest trwale elastyczny wypełniacz silikonowy gwarantujący brak przecieków w miejscach najbardziej na nie narażonych. Baumacol Silikon jest jednoskładnikowym, odpornym na działanie promieni UV wypełniaczem, który dzięki zawartości środka grzybobójczego posiada podwyższoną odporność na rozwój wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Silikonu należy użyć do wypełnienia wszelkich miejsc narażonych na trwałe obciążenia mechaniczne oraz połączenia różnych materiałów. Jego warstwa tworzy trwale elastyczną dylatację.

Wykonując prace zgodnie z technologią i zaleceniami producenta, ograniczamy do minimum możliwość wystąpienia problemów, które są bardzo trudne do usunięcia w przypadku tarasów i balkonów. Skutki ewentualnych błędów w wykonaniu mogą być bardzo różne i najczęściej związane z przeciekaniem wody wgłęb kolejnych warstw. Niektóre z nich widoczne niedługo po rozpoczęciu użytkowania, inne niestety dopiero później. W wielu sytuacjach ich naprawa jest kosztowna i możliwa jedynie poprzez usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych, aż do płyty konstrukcyjnej. Dlatego tak ważne jest dobranie właściwych produktów i technologii.

Produkty linii Baumacol powstały w laboratorium firmy Baumit w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Ich stosowanie zapewnia trwałe i solidne wykonanych prac z jednoczesnym zachowaniem estetyki balkonu czy tarasu na lata.

Leave a Reply