Jak zabezpieczyć ściany przed mostkami cieplnymi i pękaniem elewacji?

Punktowe mostki cieplne powstają w miejscach przebicia izolacji termicznej budynku przez łączniki z materiałów o dużej przewodności cieplnej i odpowiadają za straty energii i niszczenie elewacji. Najczęstszymi winowajcami są stalowe kotwy i dyble z tworzywa sztucznego służące do montażu zewnętrznych elementów konstrukcyjnych: daszków, balustrad, markiz czy lamp.

Elementy montażowe Eco-Fix pomagają w eliminacji tego niekorzystnego zjawiska, stanowiąc uzupełnienie produktów izolacyjnych.

Firma Stahlton oferuje łączniki Eco-Fix jako system i udostępnia je wraz z elementami mocującymi – fot. Stahlton

 

Problem: punktowe mostki cieplne i pęknięcia

Zdecydowana większość zewnętrznych elementów konstrukcyjnych mocowana jest do ścian za pomocą kotew, śrub i dybli, których instalacja wymaga przebicia warstwy termoizolacyjnej budynku. Łączniki te zrobione są najczęściej z materiałów o wysokim współczynniku przewodnictwa ciepła i w rezultacie powodują powstawanie punktowych mostków termicznych. Ze względu na stosowanie coraz grubszych warstw izolacji termicznej kotwy osiągają znaczne długości przez co  ich statyczność ulega osłabieniu. Co więcej, w przypadku np. daszków podwieszanych na linkach, w miejscu połączeń z elewacją występują duże siły wyrywające i ściskające, co może prowadzić do odkształceń i pęknięć, a w efekcie do wnikania wilgoci do wewnątrz ściany.

Problem stanowić może również montaż lżejszych elementów takich, jak lampy, szyldy, tablice adresowe i informacyjne, obejmy rur spustowych czy detale dekoracyjne. Ze względu na brak możliwości zakotwienia ich bezpośrednio do warstwy ocieplenia zrobionego z materiałów charakteryzujących się bardzo niską odpornością na wyrywanie, również i one muszą być mocowane do ściany budynku za pomocą długich kotew.

Większość zewnętrznych elementów konstrukcyjnych mocowana jest do ścian za pomocą kotew, śrub i dybli, których instalacja wymaga przebicia warstwy termoizolacyjnej budynku – fot. Stahlton

 

Rozwiązanie: elementy montażowe Eco-Fix

Teraz eliminacja mostków cieplnych możliwa jest dzięki elementom montażowym Eco-Fix firmy Stahlton. Produkty z linii Eco-Fix wykonane są z twardej pianki poliuretanowej (PU) o dużej gęstości, dzięki temu charakteryzują bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi, a równocześnie odpornością na obciążenia ściskające i wyrywające i nie odkształcają się pod wpływem nacisku.

Montaż elementów Eco-Fix powinien następować podczas wykonywania ocieplania budynku lub po jego zakończeniu przed położeniem tynku. Dlatego też miejsca ich wbudowania powinny zostać uwzględnione w projekcie (rysunki, detale itd), natomiast w trakcie realizacji wyznaczone jeszcze przed wykonaniem ocieplenia. W miejscu przewidzianym do montażu elementu zewnętrznego wycinany jest otwór w ociepleniu ze styropianu lub wełny mineralnej. Do frezowania małych otworów dla elementów Exo-Fix R i MZ służą narzędzia frezujące oferowane przez producenta, a pozostałe wycięcia mogą być wykonywane piłą lub specjalistycznym nożem.

Następnie odpowiednio dobrany element montażowy Eco-Fix mocowany jest do ściany budynku za pomocą kleju montażowego Stahlton lub zaprawy klejącej, a w przypadku elementów przenoszących znaczne siły wyrywające czy ściskające do mocowania używa się odpowiednich kotew. Ostatnim etapem montażu jest pokrycie elementu Eco-Fix siatką, klejem i tynkiem strukturalnym podobnie jak w przypadku pozostałej powierzchnia elewacji.

Do tak zamocowanego łącznika Eco-Fix przytwierdzany jest za pomocą kotew lub śrub element zewnętrzny. Dzięki temu nie występuje bezpośrednie połączenie np. poręczy balustrady za pomocą długich kotew ze ścianą, a w efekcie nie powstaje punktowy mostek cieplny.

Montaż elementów Eco-Fix jest prosty i bezproblemowy – fot. Stahlton

 

Firma Stahlton oferuje łączniki Eco-Fix jako system i udostępnia je wraz z elementami mocującymi (dyble, śruby, kotwy) i uzupełniającymi (klej, silikon, zaślepki na otwory po kotwach). Dzięki zróżnicowaniu elementów istnieje możliwość doboru odpowiedniego systemu w zależności od typu, geometrii, ciężaru czy zastosowania mocowanego elementu zewnętrznego, a moduły uzupełniające umożliwiają dopasowanie grubości elementu do grubości ocieplenia elewacji (20/40/60/80/100 mm).

Elementy Eco-Fix nie obciążają elewacji i gwarantują zachowanie jej estetycznego wyglądu, a dzięki swojej uniwersalności w znacznym stopniu ułatwiają pracę firmom wykonawczym a architektom swobodę projektowania.

Leave a Reply