Jak działają elektryczne zawory kulowe?

W instalacjach przemysłowych, systemach grzewczych i wielu innych instalacjach, w celu automatyzacji procesu sterowania przepływem cieczy lub gazu stosuje się różne wersje zaworów kulowych elektrycznych. To urządzenia wyposażone w siłownik elektryczny, który zamyka i otwiera przepływ zgodnie z programem, automatycznie, po osiągnięciu przez medium określonych parametrów. Oczywiście taki siłownik można uruchamiać zdalnie, po naciśnięciu przycisku na panelu sterującym.

Co to są zawory kulowe elektryczne?

To specyficzna wersja standardowych zaworów kulowych powszechnie wykorzystywanych w domowych instalacjach wodociągowych i gazowych, przeznaczonych do odcinania przepływu określonego typu medium. W przypadku zaworów elektrycznych za zamykanie i otwieranie przepływu wody lub gazu odpowiada specjalny siłownik elektryczny zintegrowany z elektronicznym sterownikiem odpowiedzialnym za kontrolowanie jego pracy. Sterownik może być zaprogramowany w ten sposób, by uruchamiał siłownik i zamykał zawór przy osiągnięciu przez medium określonej temperatury lub ciśnienia. Oczywiście sterownik zintegrowany z panelem kontrolnym pozwala na ręczne zarządzanie zaworem i jego zdalne zamykanie lub otwieranie. W sprzedaży znaleźć można wiele typów zaworów. Na stronie https://www.martechpneumatyka.pl/zawory-kulowe/zawory-kulowe-sterowane-elektrycznie prezentowane są m.in. elektryczne zawory kulowe nierdzewne, zawory trójdrożne i kołnierzowe, które dobrze spisują się w instalacjach ciśnieniowych.

Gdzie stosuje się elektrozawory?

Ze względu na specyfikę konstrukcji wszelkie zawory kulowe sprawdzają się dobrze w charakterze zaworów odcinających, zwłaszcza w instalacjach wodnych i gazowych. Zaworów kulowych sterowanych elektrycznie, wyposażonych w siłowniki elektryczne, używa się głównie jako elementów sterowniczych w skomplikowanych instalacjach przemysłowych. Dzięki możliwości automatyzacji procesu zamykania i otwierania przepływu medium, po osiągnięciu przez medium określonych parametrów technicznych, elektryczne zawory kulowe chronią instalację i podłączone do niej urządzenia, zwiększają efektywność działania całości instalacji i usprawniają jej codzienną obsługę.

Co ciekawe, elektrozawory mogą być stosowane również w warunkach domowych. Z tego typu urządzeń coraz częściej korzysta się w tzw. domach inteligentnych, integrując je z czujnikami zalania lub gazu. Gdy czujnik wykryje wyciek, zintegrowany z nim sterownik uruchamia siłownik w elektrozaworze i automatycznie zamyka przepływ określonego typu medium, wody lub gazu.

Leave a Reply