Izolacja rur: mostki cieplne wyeliminowane

Prawidłowa izolacja rur jest wyjątkowo istotna nie tylko z ekonomicznego, ale również ekologicznego punktu widzenia. Jednak dobór odpowiedniej izolacji to nie wszystko, ważne jest również odpowiednie zamocowanie rur, zapobiegające odpływowi energii lub nasiąkaniu izolacji. System uchwytów Armafix AF firmy Armacell pozwoli nam uniknąć tego problemu.

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak istotną rolę w prawidłowym działaniu instalacji pełni odpowiednia izolacja. Zapewnienie rurom ochrony poprzez zastosowanie dobrze dobranej otuliny zapobiega swobodnej ucieczce ciepła, dzięki czemu nasz system grzewczy działa wydajniej, zwiększając nasz komfort oraz redukując koszty ogrzewania. Niestety, bardzo często podczas projektowania instalacji zapominamy lub wręcz nie wiemy, jak istotnym elementem są miejsca mocowania rur do ściany bądź sufitu. Jest to związane z faktem, że w tych punktach mogą powstawać tzw. mostki termiczne. Zjawisko to jest związane z transferem energii wzdłuż mocowania dotykającego bezpośrednio rury i ma bardzo negatywny wpływ na działanie całego systemu. Dlatego też firma Armacell przygotowała unikalne rozwiązanie eliminujące powstawanie mostków cieplnych – Armafix AF.

Błędnie zamocowana rura
Fot. Armacell

Mocowanie bez strat energii

System Armafix AF firmy Armacell jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o odpowiednim zabezpieczeniu rur przed stratami energii, przy jednoczesnym zachowaniu pewnego i stabilnego mocowania. Dzięki zastosowaniu wypełnienia, stworzonym na bazie syntetycznego kauczuku, materiałem AF/Armaflex o bardzo niskim współczynniku przenikalności cieplnej zapewniona została optymalna ochrona przed swobodnym odpływem energii. W otulinie znajdują się dodatkowo dwie wkładki wykonane z twardego poliuretanu PUR/PIR, które gwarantują, że rura znajduje się zawsze w centrum obejmy, a izolacja ją otaczająca nie ulega spłaszczeniu i ma taką samą grubość na całym obwodzie. Całość otoczona jest płaszczem wykonanym z aluminium, co umożliwia mocne i pewne zamocowanie obejmy mocującej. Dodatkowo, zamkniętokomórkowa struktura zastosowanego materiału oraz jego wysoki współczynnik dyfuzji sprawiają, że rozwiązanie to doskonale sprawdza się w również w przypadku rur z zimną wodą lub instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, eliminując zarówno problem nasiąkania izolacji, jak i skraplania się wilgoci na powierzchni rury i uchwytu, który w tych miejscach jest szczególnie ważny. Pozwala zachować ciągłość izolacji i wyeliminować wykraplanie wilgoci z kondensacji pary wodnej.

Armafix AF – skuteczność i prostota

Oprócz wyjątkowych parametrów gwarantujących skuteczność działania, system Armafix AF firmy Armacell charakteryzuje się również wyjątkową prostotą montażu. Dzięki zastosowaniu warstwy samoprzylepnej, instalacja uchwytu na rurze jest szybka i bezproblemowa nawet w miejscach, gdzie dostęp do rury jest utrudniony. Pozwala to na znaczne skrócenie prac instalacyjnych, a tym samym zaoszczędzenie związanych z tym kłopotów. Co więcej, szeroki wybór dostępnych w ofercie firmy Armacell uchwytów, pozwala doskonale dopasować do naszych rur zarówno grubość izolacji, jak i średnicę uchwytu.

Montaż rury przy pomocy Armafix AF
Fot. Armacell

Chociaż punkty mocowania rur do ściany bądź sufitu stanowią zaledwie ułamek długości całej instalacji, nie można ich w żadnym wypadku ignorować. Mogące w tych miejscach powstać mostki cieplne i związana z nimi swobodna wymiana energii pomiędzy rurą a ścianą, może narazić nas nie tylko na straty finansowe, ale również obniżyć sprawność instalacji. Zastosowanie uchwytów Armafix AF firmy Armacell pozwoli nam zapobiec tego typu problemom. Dodatkowo, ich użycie uprawnia do skorzystania z dziesięcioletniego Systemu Gwarancji Armaflex – programu będącego zapewnieniem jakie firma Armacell daje na to, że wszystkie wyroby z rodziny AF/Armaflex będą działać zgodnie z właściwościami technicznymi podanymi w specyfikacji.

Leave a Reply