Izolacja, która zatrzymuje ciepło w rurach

Rury instalacji cieplnej lub solarnej są szczególnie narażone na wyziębianie, co jest bardzo niekorzystne ponieważ nie tylko obniża nasz komfort, ale również powoduje wymierne straty finansowe.

Dlatego też firma Armacell wprowadziła na rynek HT/Armaflex S, czyli izolację, która stanie się barierą zatrzymującą ciepło w rurach.

Duża różnica temperatur występująca pomiędzy rurą grzewczą a otoczeniem sprawia, że prawidłowe zaizolowanie powierzchni instalacji jest równie istotne co problematyczne. Materiał z którego wykonano otulinę musi bowiem nie tylko doskonale zapobiegać odpływowi energii cieplnej, ale również charakteryzować się wysoką tolerancją temperaturową. HT/Armaflex S firmy Armacell spełnia oba te warunki.

Stop ucieczce energii

HT/Armaflex S jest otuliną na bazie ekstrudowanej pianki elastomerowej i stworzoną z myślą o zastosowaniach wysokotemperaturowych. Jej bardzo wysoka tolerancja temperaturowa wynosząca od -50 do aż 150 stopni Celsjusza pozwala stosować ją wszędzie tam, gdzie czynnik płynący w rurach jest bardzo gorący, czyli na przykład w instalacjach solarnych, parowych, grzewczych, a nawet w pojazdach silnikowych. Ta odporność termiczna gwarantuje, że izolacja nie ulegnie pokruszeniu czy stopieniu pod wpływem gorąca, co pozwala zachować bardzo dobre właściwości przez cały czas działania, bez względu nawet na duże wahania temperatury.

fot. Armacell

HT/Armaflex S firmy Armacell to również doskonałe parametry izolacyjne: współczynnik przewodności ciepła w temperaturze 0 stopni Celsjusza wynosi w przypadku tej otuliny jedynie 0,038 W/m*K, co zostało potwierdzone badaniami zgodnymi z normą EN ISO 8497. Jest to bardzo dobry wynik, który pozwala zoptymalizować działanie instalacji wysokotemperaturowej i zatrzymać ciepło tam gdzie jego miejsce. Dzięki temu, zamiast zostać bezproduktywnie rozproszona podczas transportu, większa część energii dociera do miejsca przeznaczenia, gdzie pracuje na nasz komfort.

Dodatkowo, zminimalizowanie wyziębiania się czynnika grzewczego pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie ograniczyć zarówno nasze rachunki jak i negatywny wpływ jaki mamy na środowisko naturalne. Co więcej, o ekologicznym charakterze izolacji HT/Armaflex S firmy Armacell świadczy fakt, że do jej produkcji nie używa się zabronionych przez Protokół Montrealski gazów freonowych.

fot. Armacell

HT/Armaflex S – ochrona bez kompromisów

Bardzo istotną zaletą izolacji HT/Armaflex S jest również jej wytrzymałość na warunki zewnętrzne. Jest to o tyle istotne, że bardzo często zdarza się (szczególnie w przypadku systemów solarnych), że zabezpieczone rury przebiegają na zewnątrz budynku, gdzie są znacznie bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie wody czy promieni słonecznych. Dlatego też zewnętrzna powierzchnia otuliny pokryta została specjalną warstwą mocnej folii poliolefinowej w kolorze czarnym lub białym. Folia ta zabezpiecza delikatny materiał izolacyjny przed przypadkowym bądź celowym uszkodzeniem struktury, które mogłoby zaowocować powstaniem mostka termicznego, a tym samym zmniejszyć skuteczność ochrony.

Dodatkowo, warstwa zabezpieczająca chroni również przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed szkodliwym promieniowaniem UV, które również mogłyby doprowadzić do zniszczenia izolacji.

Zminimalizowanie wymiany energii pomiędzy rurą a otoczeniem jest rzeczą bardzo ważną. Szczególnie w przypadku instalacji o wysokiej temperaturze czynnika, takich jak na przykład system solarny czy grzewczy. Wprowadzając na rynek izolację HT/Armaflex S firma Armacell oddaje w nasze ręce potężny oręż, który stanie na straży zarówno naszego komfortu jak i portfela.

Dystrybutor: Armacell Poland Sp. z o.o.

Leave a Reply