Izolacja instalacji ze skalnej wełny mineralnej

ROCKWOOL Polska konsekwentnie wzmacnia ofertę z zakresu izolacji instalacji. Najnowsza propozycja, otulina ROCKWOOL 800, to innowacyjna, niepalna otulina ze skalnej wełny mineralnej, którą pokryto zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Nowoczesna technologia produkcji pozwoliła osiągnąć m.in. najniższy na rynku współczynnik przenikania  ciepła, najwyższą klasę reakcji na ogień oraz wyjątkową trwałość produktu.

Niepalna otulina ROCKWOOL 800 znajduje zastosowanie jako izolacja termiczna rurociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Wykorzystując bogate doświadczenia w zakresie obróbki skalnej wełny, firmie ROCKWOOL udało się uzyskać najniższą na rynku lambdę – od 0,033 W/mK. Tak dobre właściwości otuliny z wełny skalnej pozwalają ograniczać do minimum straty ciepła z instalacji grzewczych oraz skutecznie zmniejszają zużycie energii operacyjnej.

otulina ROCKWOOL 800

Poza doskonałymi parametrami izolacyjnymi, nowa otulina posiada najwyższą dotychczas klasę reakcji na ogień spośród tego typu produktów ROCKWOOL. Oznacza to, że w momencie kontaktu z ogniem i wysoką temperaturą wyrób wydziela jedynie znikome ilości dymu, nie wydzielając przy tym płonących kropel. Otulina ROCKWOOL 800 stanowi więc istotną  rolę jako pasywny środek chroniący  instalacje w budynku przed rozprzestrzenianiem ognia, np.: stosowany na instalacjach z rur palnych.

Otulina ROCKWOOL 800 pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, moze służyć jako ochrona przed kondensacją pary wodnej, eliminując ryzyko korozji stalowych elementów instalacji grzewczych. Dzięki nacięciom ułatwiającym instalację na rurociągu oraz zakładce samoprzylepnej zapewniającej szczelne i trwałe zamknięcie otuliny, jej montaż jest szybki i łatwy i nie wymaga używania specjalistycznych narzędzi.

Zastosowanie otuliny ROCKWOOL 800

Informacje techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła: od λD = 0,033 W/mK

Maksymalna temperatura stosowania: 250°C
Klasa reakcji na ogień: A2L-s1,d0
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS: ≤ 1 kg/m2
Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd: ≥ 200 m
Zawartość jonów chlorkowych rozpuszczonych w wodzie: nie więcej niż 10 ppm (10 mg/1 kg wyrobu)
Gęstość nominalna: 100 kg/m3
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T9(T8 dla D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Norma: EN 14303+A1:2013
Certyfikat CE: 0751-CPR.2-010.0-07
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DE 0721 07 13 01

Wymiary
Grubość izolacji: od 20 do 60 mm
Średnica wew. otuliny: od 15 do 89 mm

Cena (netto)
Od 5,72 zł/m2

Porada eksperta – Andrzej Taradyś, Doradca Techniczny ROCKWOOL Polska:

Rozmiar i grubość otuliny powinniśmy dopasowywać do zewnętrznej średnicy izolowanego rurociągu, mając na uwadze obowiązujące obecnie Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. Docinanie i połączenia poszczególnych odcinków nie wymagają specjalistycznych narzędzi – wystarczy zwykły nóż. Musi on być jednak na tyle ostry, aby podczas cięcia móc zachować równe powierzchnie izolacji. Łącząc kolejne odcinki, należy zabezpieczać miejsca stykowe samoprzylepną taśmą aluminiową.

Leave a Reply