Ocieplanie ścian od wewnątrz krok po kroku

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ściany powinny być ocieplane od strony zewnętrznej. W sytuacji w której jest to niemożliwe, należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Alternatywą w takich przypadkach jest system wewnętrznej izolacji termicznej ścian firmy quick-mix oparty o mineralną Płytę Izolacyjną MI-XI. System ten nie wpływa na wygląd zewnętrzny budynku, a jednocześnie daje gwarancję oszczędności energii cieplnej oraz znacznie obniża koszty eksploatacji obiektu.

W przypadku kamienic, dworków, pałaców czy nawet przemysłowych obiektów zabytkowych ocieplenie zewnętrzne jest niemożliwe. Konserwatorzy zabytków zazwyczaj nie wrażają zgody na wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej, która zasłoniłaby zabytkowe fasady. Problem z wykonaniem tradycyjnej termoizolacji może występować również w przypadku nowego budownictwa, ze względu na ozdobny charakter elewacji lub z uwagi na specyficzne warunki zabudowy nie pozwalające na zwiększenie grubości ściany zewnętrznej. W takich sytuacjach warto zastosować system wewnętrznej izolacji termicznej oferowany przez firmę quick-mix, złożony z MI-XI – mineralnej Płyty Izolacyjnej, MTG – Preparatu gruntującego; MS- KS- K – Lekkiej zaprawy klejowo-szpachlowej.

Wewnętrzne ciepło

Bardzo często ściany zewnętrzne obiektów zabytkowych czy innych starszych budynków, mimo znacznej grubości, nie spełniają współczesnych wymogów dotyczących izolacyjności termicznej. Mikroklimat we takich wnętrzach jest niekiedy nieprzyjemny, a przebywające w nich osoby odczuwają dyskomfort cieplny. Stopniowo może dochodzić do zawilgocenia przegród, a w efekcie końcowym nawet do porażeń biologicznych. Firma quick–mix oferuje alternatywny system wewnętrznej izolacji oparty o specjalną, mineralną Płytę Izolacyjną MI-XI. Charakteryzuje się ona niepalnością, posiada współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,045 W/mK oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego µ = 3. W okresie zimowym  aktywność kapilarna płyt gwarantuje doskonałe wchłanianie nadmiaru wilgoci znajdującej się w pomieszczeniu. Natomiast w okresie letnim wysychanie ściany jest ułatwione, ze względu na dyfuzyjny charakter produktu. Do zalet wewnętrznego systemu ociepleń należy zaliczyć: zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji, przy jednoczesnym poprawieniu jej efektywności izolacyjnej, szybkie nagrzewanie pomieszczeń w budynkach użytkowanych okresowo oraz znaczną poprawę akustyki. Walorem tego rozwiązania jest również możliwość ocieplania tylko wybranych miejsc.

Przygotowywanie zaprawy klejącej MS-KS-K, fot. quick-mix

Układnie płyty MI-XI. fot. quick-mix

System wewnętrznej izolacji – krok po kroku

Wykonanie wewnętrznej izolacji termicznej rozpoczyna się  od starannego oczyszczenia podłoża i zagruntowania go Preparatem gruntującym MTG. Na tak przygotowaną ścianę przykleja się Płyty izolacyjne MI-XI za pomocą specjalnej, lekkiej Zaprawy klejącej MS-KS-K. Zaprawa klejąca powinna być naniesiona na całą powierzchnię płyty izolacyjnej. Płyty muszą być „podparte” w 100% na zaprawie klejącej. Po związaniu zaprawy klejącej na przyklejone płyty nakłada się tzw. warstwę szpachlową z Zaprawy klejącej MS-KS-K. W warstwie zaprawy szpachlowej należy zatopić wzmacniającą siatkę z  włókna szklanego. Do wykonywania powłok malarskich na płytach MI-XI można zastosować dyfuzyjną Farbę silikatową LI 400 bądź LK 300. Prawidłowo wykonana wewnętrzna izolacja termiczna pozwala obniżyć zużycie energii niezbędnej do ogrzania pomieszczenia, a także zwiększy komfort cieplny budynku.

Ceny:

MTG – Preparat gruntujący – 128 zł/10 l
MI-XI – Płyta Izolacyjna (wym. 600x 390 mm) –  35,42 zł/szt.
MS-KS-K   Lekka zaprawa klejowo-szpachlowa – 89,00 zł/worek 20 kg
Producent: quick-mix Sp. z o.o., www.quick-mix.pl

Leave a Reply