Dlaczego zapory ogniowe w budynkach są tak ważne?

Sprawnie działająca bierna ochrona przeciwpożarowa to nie tylko odpowiedniej klasy przegrody między pomieszczeniami oraz kondygnacjami. Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa w razie pożaru, konieczne są również właściwie zastosowane i wytrzymałe materiały uszczelniające instalacje oraz miejsca ich montażu.

W przypadku pożaru, o bezpieczeństwie ewakuowanych osób oraz powodzeniu akcji jego gaszenia, w dużej mierze decydują materiały wykorzystane do wykonania poszczególnych części obiektu. Poza wielkopowierzchniowymi zaporami ogniowymi, które stanowią ściany i stropy, a także przegrody ruchome w postaci drzwi, istotne jest zamontowanie odpowiednich materiałów izolujących kanały instalacyjne, elementy instalacji, jak również przejścia instalacyjne. Rozwiązania te muszą spełniać nie tylko funkcję zabezpieczającą, ale równocześnie uniemożliwiać kondensowanie się pary wodnej na izolowanych rurach. Nowoczesne materiały używane do tego celu, w przypadku wystąpienia pożaru zwiększają swoją objętość, przez co tworzą wytrzymałą przegrodę w miejscach, w których w czasie montażu instalacji naruszona została ognioodporna płaszczyzna.

Armaflex Protect to izolacja termiczna odznaczona Europejską Aprobatą Techniczną ETA-11/0454, znakiem CE, a także certyfikatem zgodności EC 0761-CPD-0213 fot. Armacell

Szczelna ochrona przejść instalacyjnych

Jednymi z najbardziej newralgicznych miejsc w budynkach, które stanowią wysokie zagrożenie w razie pożaru, są przejścia instalacyjne. Ściany i stropy, nawet o odpowiedniej klasie ochrony przeciwpożarowej, nie są w stanie prawidłowo spełniać swoich funkcji, jeżeli znajdujące się w nich otwory, przez które przechodzą różnego rodzaju rury i kable, nie są właściwie zabezpieczone. Izolacja Armaflex Protect firmy Armacell to rozwiązanie, które gwarantuje przywrócenie odporności ogniowej przegrody po wykonaniu otworów dla przejść instalacyjnych pod warunkiem spełnienia wytycznych zawartych w Auropejskiej Aprobacie Technicznej.

Materiał wykonany jest z elastycznej pianki na bazie kauczuku syntetycznego, która pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury. Sprawia to, że w razie pożaru doszczelniony zostaje otwór przepustu, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia bądź przenikanie wytwarzających się gazów – mówi Maria Witkowska, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell. – Bardzo ważną kwestią, podwyższającą bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jest także odpowiednie doszczelnienie otworu dla przepustów instalacyjnych na etapie montażu. W tym celu należy używać specjalnej pasty Armaprotect 1000, o najwyższej klasie reakcji na ogień – A1. Konsystencja pasty sprawia, że preparat jest łatwy w użyciu i szczelnie   wypełnia przestrzeń miedzy izolacją a otworem, gwarantując przy tym  przywrócenie wymaganej odporności ogniowej przegrody – dodaje Maria Witkowska.

Uszczelnienie zawsze na swoim miejscu

Wytwarzające się w czasie pożaru gorące gazy powodują, że może dochodzić do naruszenia materiałów izolujących poszczególne elementy instalacji. W sytuacji, kiedy płomienie mają bezpośredni kontakt z rurami czy kablami, zagrożenie to znacząco wzrasta. W tradycyjnych rozwiązaniach stosowane są opaski oraz taśmy, które mają zapobiegać tego rodzaju niebezpieczeństwom i utrzymywać izolację we właściwym miejscu. Nie są to jednak najbardziej skuteczne sposoby, gdyż z czasem maleje naprężenie elementów przytrzymujących, co powoduje ryzyko braku szczelności. Elastyczne materiały uszczelniające zwiększające  pod wpływem temperatury swoją objętość, są wolne od tego rodzaju zagrożeń, a w sytuacji powstania pożaru, idealnie przylegają do zaizolowanych za ich pomocą powierzchni. Takie rozwiązania nie tylko szczelnie otulają wszelkiego rodzaju rury (zarówno palne, jak i niepalne), ale jednocześnie dzięki równomiernemu rozprężaniu się, potrafią trwale utrzymywać się w miejscach, które mają zabezpieczać. Armalfex Protect zapewnia odporność ogniową przepustów instalacyjnych nawet do 120 minut, co daje odpowiedni czas na przybycie pomocy.

Armaflex Protect to otulina stworzona na bazie spienionego kauczuku i zawierająca specjalne pęczniejące składniki ognioochronne fot. Armacell

System Armaflex Protect jako jedyny na rynku przywraca odporność ogniową przegród i jednocześnie zapewnia doskonałą ochronę instalacji przeciw kondensacji i utraty ciepła.

Leave a Reply