Coraz więcej optymizmu w branży ociepleń

Producenci systemów ociepleń wyrażają coraz większy optymizm w ocenie perspektyw swojej branży – wskazują wyniki szóstej fali badania TNS Polska „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce”, zrealizowanej na przełomie stycznia i lutego br.

Zdaniem 88 proc. firm uczestniczących w ankiecie, branża odczuje poprawę obecnej sytuacji już na początku 2015 r. Natomiast o tym, że koniunktura zawita do sektora ociepleń wraz z rokiem 2016 jest przekonanych 100 proc. badanych. Identycznie oceniane są perspektywy polskiego budownictwa w całości. To najlepsze opinie producentów ociepleń na temat koniunktury od początku pomiaru TNS Polska, rozpoczętego w październiku 2011 roku pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

W obecnym pomiarze zauważamy poprawę nastrojów wśród producentów. Ten optymizm w odniesieniu do budownictwa może wynikać ze spodziewanego wzrostu gospodarczego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych czy modernizacji zapowiadanych w kraju. Będą to niewątpliwie impulsy dla poprawy kondycji w branży budowlanej, za którą podąża branża ociepleń ścian zewnętrznych. W przypadku tej ostatniej niewątpliwie łagodna zima oraz sprzyjające warunki atmosferyczne mogły wpłynąć na zahamowanie odnotowanego w poprzednich sezonach pogorszenia. Obecnie mamy do czynienia z okresem stabilizacji sytuacji, po którym spodziewane jest przerwanie dotychczasowego impasu – komentuje Natalia Kijewska z zespołu TNS Polska analizującego polski rynek ociepleń.

W porównaniu z poprzednimi z poprzednimi falami badania obecnie następuje odwrócenie nastrojów w branży ociepleń. Wskaźnik dzisiejszej koniunktury dla budownictwa, czyli różnica między udziałem pozytywnych a negatywnych ocen, jest dziś najlepszy od początku pomiaru i wynosi +38 proc. (w poprzednich falach m.in. -83 proc. oraz dwukrotnie -100 proc.). Dla sektora ociepleń wartość wskaźnika koniunktury wynosi 0 proc., podczas gdy w trzech wcześniejszych pomiarach wskazania były ujemne (w tym dwukrotnie -100 proc i raz -67 proc.). Oznacza to, że w opinii producentów systemów ETICS aktualne położenie budownictwa i ich własnej branży jest lepsze niż rok i dwa lata temu.

Budownictwo w lepszej kondycji

Wśród badanych producentów ociepleń zaobserwowano znaczącą zmianę w ocenie obecnej sytuacji budownictwa. Jeszcze w połowie ubiegłego roku wszyscy (100 proc.) zgodnie twierdzili, że jest ona gorsza niż 12 miesięcy wcześniej. W najnowszym pomiarze 63 proc. producentów oceniło ją jako taką samą jak na początku 2013 r., a ponad jedna trzecia (38 proc.) uznało, że obecnie kondycja branży jest nieco lepsza niż przed rokiem. W żadnej z poprzednich edycji badania TNS Polska nie uzyskano tak dobrych ocen kondycji polskiego budownictwa.

Jeszcze większy optymizm odnosi się do nadchodzących dwóch lat. Najbliższe 12 miesięcy, według 88 proc. ankietowanych producentów ociepleń, przyniesie dalszą poprawę sytuacji w branży budowlanej. Nieznaczne polepszenie prognozuje 63 proc. uczestników badania, znaczące – 25 proc. Zdaniem pozostałych sytuacja nie zmieni się (13 proc.). Nastąpiło wzmocnienie tego trendu w odniesieniu do poprzedniej fali badania, w której 75 proc. badanych spodziewało się poprawy, zaś po 13 proc. pogorszenia lub sytuacji bez zmian.
Podobnie jak w V edycji pomiaru, perspektywa 24 miesięcy dla wszystkich pytanych producentów (100 proc.) oznacza w polskim budownictwie zmiany na lepsze. W porównaniu z poprzednią falą badania wzrósł odsetek producentów prognozujących znaczną poprawę – uważa tak obecnie 38 proc. badanych, natomiast 63 proc. spodziewa się nieznacznej poprawy (w poprzednim pomiarze nieznaczne polepszenie przewidywało 88 proc. badanych).

Ocieplenia zwyżkują

Połowa badanych (50 proc.) uznaje, że sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych jest taka sama jak rok temu. Co czwarty producent (25 proc.) ocenia bieżącą sytuację branży jako nieco gorszą niż przed rokiem, tylu samo jako nieco lepszą. W poprzednim pomiarze odpowiedzi w 100 proc. wskazywały na pogorszenie kondycji sektora w przeciągu poprzedzających badanie 12 miesięcy.

Producenci systemów ociepleń z optymizmem patrzą w przyszłość: wskaźnik koniunktury dla najbliższych 12 miesięcy wynosi +75 proc. Co drugi badany (50 proc.) uważa, że sytuacja w branży ociepleń ścian zewnętrznych za rok będzie trochę, a 38 proc, że dużo lepsza. Niewielkie pogorszenie prognozuje tylko 13 proc. badanych.

Wyraźna poprawa sytuacji w branży ociepleń nastąpi, zdaniem wszystkich pytanych producentów, za 24 miesiące. Trzy czwarte (75 proc.) ankietowanych uważa, że kondycja branży wówczas polepszy się nieznacznie, natomiast co czwarty (25 proc.) prognozuje znaczące polepszenie.

Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, wyraża opinię, że wyniki badania realizowanego przez TNS Polska trafnie obrazują nastroje w branży ociepleń. – Dostrzegamy wiele dróg dalszego rozwoju naszej branży. W budownictwie nasila się trend poszukiwania coraz bardziej ekologicznych i gwarantujących oszczędność energii rozwiązań, między innymi w związku z wymogami nowych Warunków Technicznych, które etapami wprowadzane są w Polsce, począwszy od bieżącego roku. Systemy ociepleń pozwalają zmniejszyć zużycie energii w budynkach nawet o połowę. Duże pole otwiera się w dziedzinie termomodernizacji obiektów ocieplonych w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku, kiedy obowiązywały niższe standardy energooszczędności, jak też technologia ociepleń nie była tak zaawansowana jak dziś – podkreśla prezes SSO.

Pogłębiona analiza polskiego rynku ociepleń będzie przedmiotem wystąpienia badaczy TNS Polska na I Międzynarodowej Konferencji ETICS organizowanej przez SSO 8-9 maja w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą.

Na konferencji reprezentowane będą liczne środowiska związane z ociepleniami, co sprzyjać będzie kompleksowemu spojrzeniu na rynek, jego szanse i ograniczenia. Prowadzony już trzeci rok cykliczny pomiar TNS Polska staje się jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat naszej branży i daje możliwość śledzenia zachodzących w niej zmian. Bez takich informacji obraz rynku ociepleń byłby niekompletny – podkreśla Jacek Michalak.

Leave a Reply