Akustyczne sufity podwieszane – ochrona przed hałasem

Hałas jest jednym z najbardziej dotkliwych czynników, które obniżają jakość edukacji w placówkach szkolnych. Gdy staje się zbyt uciążliwy, nauczyciele i uczniowie stają się poirytowani i odczuwają napięcie. Jednocześnie hałas utrudnia komunikację, obniżając efektywność nauczania. Dzięki, prowadzonym także w Polsce, badaniom mamy bardziej kompleksową wiedzę na temat wpływu tego zjawiska na uczniów. Niestety, informacje są niepokojące.

Problemy z hałasem w szkołach nigdy nie były tak poważne jak dziś. Źródłem hałasu w placówkach edukacyjnych są uczniowie rozmawiający na korytarzach i w sąsiednich pomieszczeniach, odgłosy przesuwanych krzeseł, dźwięki dobiegające z instalacji grzewczo- klimatyzacyjnych, czy nawet ruch uliczny.

Te niepożądane dźwięki tworzą tzw. szum tła akustycznego. Ma on wpływ na stopień zrozumienia wypowiedzi nauczyciela, koncentrację uczniów, a także ich samopoczucie. Im wyższy jest jego poziom, tym trudniej zrozumieć innych i samemu być zrozumianym. Może to prowadzić do nieporozumień, zdenerwowania i stresu.

Wysoki poziom hałasu może być dodatkowo wzmocniony przez pogłos (efekt echa). W salach, w których panuje duży pogłos, spada efektywność przyswajania informacji. Zwłaszcza małe dzieci mają problemy ze zrozumieniem słów wypowiadanych w takich warunkach. Nauczyciele natomiast starają się mówić coraz głośniej, co często kończy się dla nich zaburzeniami głosu.

fot. Rockfon

Wyniki wielu badań naukowych na temat wpływu hałasu na zdrowie i efektywność ludzi, a tym samym na jakość nauczania w obiektach szkolnych, spowodowały zaostrzenie przepisów dotyczących warunków akustycznych. Dobra akustyka nie jest już kwestią przypadku, lecz wynika z szeregu wytycznych dostosowanych do typu i przeznaczenia danego pomieszczenia. Większość tych wymagań dotyczy: granicznego poziomu hałasu wewnątrz budynków szkolnych, maksymalnego czasu pogłosu w salach lekcyjnych, izolacji akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych.

Zgodnie z Polską Normą PN-B-02151-02, dopuszczalny poziom dźwięku ze wszystkich źródeł hałasu łącznie nie może przekroczyć wartości 40dB. Ale taki poziom to mrzonka. Pomiary przeprowadzone w dwóch szkołach przez naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz specjalistów z Instytut Fizjologii I Patologii Słuchu w Kajetanach dowiodły, że hałas podczas przerw dochodzi nawet do 110 dB! Wysokie poziomy hałasu związane z dużą aktywnością dzieci występują najczęściej w korytarzach, w salach gimnastycznych oraz salach lekcyjnych podczas zajęć praktycznych, muzyki i plastyki. Poziom hałasu, na jaki narażone są dzieci w szkole, powoduje po godzinie pogorszenie słuchu, które utrzymuje się przez kolejne 8 godzin.

Skutecznym rozwiązaniem pozwalającym obniżyć czas pogłosu i zwiększającym zrozumiałość mowy jest zastosowanie akustycznych sufitów podwieszanych o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Rozwiązania akustyczne, które zapewniają wysoki stopień pochłaniania dźwięku także w niskich częstotliwościach przyczyniają się do jeszcze lepszego zrozumienia mowy.

W tym zakresie Rockfon oferuje sufit Koral Activity. Produkty Rockfon dB, które łączą wysokie pochłanianie dźwięków i izolacyjność akustyczną, dodatkowo obniżają poziom hałasu docierającego z otoczenia do sali szkolnej. Pozwalają na skuteczne odizolowanie uciążliwych dźwięków pochodzących z sąsiednich pomieszczeń lub przestrzeni międzystropowej.

fot. Rockfon

Bezramowe wyspy sufitowe Rockfon Eclipse kształtują akustykę pomieszczeń. Pochłaniają one fale dźwiękowe padające na nie z obu stron i zmniejszają czas pogłosu w pomieszczeniach. Montowane w pionie, pochłaniacze przestrzenne Contour, pozwalają na osiągnięcie optymalnych warunków akustycznych we wnętrzach, w których konieczny jest częsty i nieograniczony dostęp do instalacji biegnących pod sufitem. Można montować je samodzielnie, jako pojedynczy element absorbujący dźwięk, lub jako uzupełnienie istniejącego sufitu.

Zastosowanie dźwiękochłonnych sufitów Rockfon zarówno w nowych jaki i remontowanych budynkach szkolnych, nie zlikwiduje przyczyny hałasu, ale może znacząco poprawić warunki akustyczne. Sufity Rockfon poprzez optymalne pochłanianie dźwięków obniżają czas pogłosu do poziomu zapewniającego dobrą zrozumiałość mowy. Dzięki temu mogą zwiększyć efektywność i komfort pracy zarówno nauczycieli jaki i uczniów.

Leave a Reply